Venteliste

For å se din plassering på ventelista for dine søknader, fyller du inn ditt fødselsnummer og trykker 'Vis posisjon'.
Skulle du ligge inne med søknader som ikke lenger er aktuelle å motta tilbud på, ber vi deg gi oss beskjed på mail til post.smabathavner@kristiansand.kommune.no om at den aktuelle søknaden kan slettes.
Da det på sikt vil kunne bli aktuelt med en administrasjons kostnad pr aktiv søknad, vil det være lurt å få slettet de søknadene som ikke er aktuelle så fort som mulig